ดูราคาขายส่งกระดาษ RAW ได้ที่ rollingpaperthailand.com
20 เมษายน 2021
กระเป๋าเก็บกลิ่น RAW x Ryot Flat Pack
11 พฤษภาคม 2022

แท่งไม้ช่วยพัน RAW WOODEN POKER Large Size แท่งยาว

แท่งไม้ช่วยพันขึ้นรูปกระดาษโรล RAW WOODEN POKER Large Size เป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอดมาจากรุ่นเดิมที่เอาไว้ใช้สำหรับพันกระดาษโรลขนาดความยาวมาตรฐาน คือ 70มม. 79มม. และ 110มม.

รุ่น Large Size นี้แยกต่างจากรุ่นสั้นที่ขนาดความยาวเท่านั้น สำหรับทำ Joint แบบยาวและใหญ่เป็นพิเศษ โดยสามารถจับคู่กับกระดาษ RAW 12INCH หรือ กระดาษ RAW Rolls 3 เมตร ที่เราสามารถเลือกดึงความยาวตามใจชอบได้

 

แท่งไม้ช่วยมวน Raw Wooden Poker Large แท่งยาว 130฿

แท่งไม้ช่วยมวน Raw Wooden Poker แท่งสั้น 50฿